Yttrande gällande Skogsstyrelsens remiss om regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder.

Naturvårdsverket har yttrat sig om Skogsstyrelsens remiss om regler rekommendationer för skogsbränsleuttag. Yttrandet lämnades till Skogsstyrelsen den 23 november 2018.

Sidan senast uppdaterad: 7 december 2018Sidansvarig: Liselott Eriksson