Samråd om förslag till havsplaner

Naturvårdsverket har yttrat sig angående samråd om förslag till havsplaner. Yttrandet överlämnades till Havs- och vattenmyndigheten den 13 augusti 2018.

Sidan senast uppdaterad: 14 september 2020Sidansvarig: Lena Odeberg