Yttrande över remiss av Boverkets rapporter om resurseffektiv användning av byggmaterial

Naturvårdsverket har yttrat sig över Boverkets rapporter om Dokumentationssystem för byggprodukter, Klimatdeklaration av byggnader och delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial. Naturvårdsverket stödjer bl.a. förslagen om loggbok och klimatdeklarationslag.

Sidan senast uppdaterad: 31 augusti 2020Sidansvarig: Per Andersson