Förordningsändringar för stora förbränningsanläggningar, avfallsförbränning och användning av organiska lösningsmedel

Naturvårdsverket tillstyrker de ändringar som föreslås i förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar, förordningen (2013:253) om förbränning av avfall och förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel, och som följer av de förslag som Naturvårdsverket i en promemoria 2014 lämnade till miljödepartementet (NV-07455-13). Yttrandet lämnat till Regeringskansliet den 20 september 2018.

Sidan senast uppdaterad: 24 augusti 2020Sidansvarig: Björn Pettersson