Yttrande över betänkandet Att främja gröna obligationer

Naturvårdsverket anser att det är viktigt att temporärt stödja finansiering av gröna investeringar för att få till en ökad volym av dessa investeringar, som i sin tur kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Sidan senast uppdaterad: 20 april 2018Sidansvarig: Gunilla Sallhed