Ändringar i jaktförordningen rullstolsburen jakt

Yttrande över promemorian Ändringar i jaktförordningen (1987:905) i syfte att underlätta för rullstolsburna personer med bestående rörelsehinder att jaga (N2017/07627/RS).

Sidan senast uppdaterad: 27 januari 2020