Föreskrifter om transport av avfall

Denna remiss innehåller förslag till nya föreskrifter om transport av avfall som ska ersätta Naturvårdsverkets nu gällande föreskrifter om transport av avfall (NFS 2005:3).

Sidan senast uppdaterad: 18 maj 2021Sidansvarig: Dick Hedeklint