Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av stora rovdjur

Den 23 februari 2021 hade Naturvårdsverket en hearing där det nationella rovdjursrådet och länsstyrelserepresentanter från det tre rovdjursförvaltningsområdena fick lämna muntliga synpunkter och förbättringsförslag. Flertalet skriftliga remissyttranden inkom också i anslutning till hearingen.

Sidan senast uppdaterad: 4 mars 2021Sidansvarig: Helena Busk