Föreskrifter om ersättningar för att eftersöka trafikskadat vilt

Föreskriften om ersättningar för uppdrag att eftersöka trafikskadat vilt har remitterats. Remisstiden pågick fram till den 7 juni. Ersättningarna har inte ändrats sedan de infördes 2010 och det finns flera goda skäl att justera dem.

Sidan senast uppdaterad: 22 juni 2021Sidansvarig: Emil Ekström