Vägledning om återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning rörande undersökning av avfall som ska återvinnas i anläggningsändamål. Remisstiden går ut den 1 juni 2020.

Sidan senast uppdaterad: 30 mars 2021Sidansvarig: Kristina Widenberg