Revision av del av Programområde Luft inom nationella miljöövervakningen

Naturvårdsverket har tagit fram förslag på utveckling av delprogram för försurande och övergödande ämnen inom Programområde Luft. Remisstiden går ut den 24 april 2020.

Sidan senast uppdaterad: 19 januari 2021Sidansvarig: Helena Sabelström