Remiss av förslag till nya föreskrifter på avfallsområdet

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet.

Sidan senast uppdaterad: 8 juli 2020Sidansvarig: Ulrika Gunnesby