Remiss om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om lämnade av uppgifter om kommunalt avfall. Remisstiden är avslutad.

Sidan senast uppdaterad: 20 januari 2021Sidansvarig: Christina Anderzén