Förslag till nya föreskrifter om vissa utsläpp av växthusgaser

Naturvårdsverket föreslår att nuvarande föreskrifter (2017:6) om handel med utsläppsrätter upphävs och ersätts med nya föreskrifter (2020:xx) om vissa utsläpp av växthusgaser.

Sidan senast uppdaterad: 7 oktober 2020Sidansvarig: Ulla Jennische