Förslag till vägledning om buller från vindkraftverk

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till vägledning om buller från vindkraftverk. Remisstiden gick ut 27 september 2019.

Sidan senast uppdaterad: 12 oktober 2020Sidansvarig: Lisa Johansson