Remiss av vägledning om 2 kapitlet miljöbalken

Vägledningen riktar sig i första hand till prövnings- och tillsynsmyndigheter som tillämpar miljöbalken. Remisstiden gick ut 1 november 2019.

Sidan senast uppdaterad: 11 september 2019Sidansvarig: Monika Magnusson