Remiss om tillämpning av EU:s varuförordning under 2018

Har svenska kommuner och länsstyrelser tillämpat EU:s varuförordning? Det vill Naturvårdsverket ha svar på inför rapportering till Europeiska kommissionen. Remisstiden gick ut 18 februari 2019.

Sidan senast uppdaterad: 14 januari 2021Sidansvarig: Annica Cornelius