Remiss av reviderade föreskrifter om kontroll av luftkvalitet

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till revidering av föreskrifterna om kontroll av luftkvalitet. Remisstiden gick ut 1 oktober 2019.

Sidan senast uppdaterad: 27 oktober 2020Sidansvarig: Helena Sabelström