Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider - paket ett

Remiss om Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider, paket ett. Sista dag att lämna synpunkter på de preliminära förslagen var den 16 februari 2020.

Sidan senast uppdaterad: 7 januari 2021Sidansvarig: Ebba Henning Planck