Remiss om föreskrifter om hanteringsåtgärder för jätteloka och jättebalsamin

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till föreskrifter om hanteringsåtgärder för jätteloka och jättebalsamin. Remisstiden gick ut 22 november 2019.

Sidan senast uppdaterad: 26 oktober 2020Sidansvarig: Johan Linnander