Remiss om vägledning om flygbuller och flygplatsverksamhet

Naturvårdsverket har tagit fram ny vägledning om flygplatsverksamhet och om buller från flygtrafik. Förslaget om att upphäva allmänna råden (NFS 2008:6) remitterades under hösten 2018. Remissvaren finns nu sammanställda.

Sidan senast uppdaterad: 21 augusti 2020Sidansvarig: Anna Lindberg