Vägledning om att riskbedöma och åtgärda PFAS-föroreningar

Naturvårdsverket har tillsammans med Statens Geotekniska Institut (SGI) tagit fram en gemensam vägledning om att riskbedöma och åtgärda PFAS-föroreningar.

Sidan senast uppdaterad: 8 februari 2019Sidansvarig: Magdalena Gleisner