Remiss gällande förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till ny nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program. Synpunkter på förslaget ska lämnas senast den 21 januari 2018.

Sidan senast uppdaterad: 9 november 2020Sidansvarig: Christina Jonsson