Vindkraftsparken Windanker mellan Rügen och Bornholm

Företaget Iberdrola har gått vidare med sina planer om ytterligare ett område för vindkraft i Tysklands ekonomiska zon mellan den tyska ön Rügen och den danska ön Bornholm. Sverige har nu svarat Tyskland på samrådet [Juli 2016].