Underrättelse om nya vattenområdesplaner i Danmark

Danmark har underrättat Sverige om påbörjat arbete med nya vattenområdesplaner. Åtgärder i dessa planer bedöms kunna påverka kustvattnet i Sverige. Svenska myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter senast den 16 oktober.

Sidan senast uppdaterad: 11 september 2020Sidansvarig: Egon Enocksson