Planerat utvecklingsprojekt för den danska oljeplattformen vid Hejre fältet i danska delen av Nordsjön

Hejre Development Project är ett utvecklingsprojekt av en oljeplattform i danska delen av Nordsjön. Mellan 12 juni och 3 juli gavs svenska myndigheter, organisationer och allmänhet möjligheten att lämna synpunkter på projektet.

Sidan senast uppdaterad: 6 juli 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson