Tillägg och uppdatering av Tysklands havsbaserade vindkraftsplan

Tyska myndigheter har underrättat Sverige om ett nytt förslag på plan för vindkraft till havs och utkast till strategisk miljökonsekvensbeskrivning. Svar senast den 7 december 2020.

Sidan senast uppdaterad: 11 november 2020Sidansvarig: Egon Enocksson