Slutförvar för använt kärnbränsle i Finland

I Finland planeras ett slutförvar för använt kärnbränsle. Samrådet kring vad som bör ingå i kommande miljökonsekvensbeskrivning och om hur Sverige kan bli berört av ett slutförvar har avslutats. Naturvårdsverket har överlämnat inkomna svar till Miljöministeriet i Finland.

Sidan senast uppdaterad: 3 augusti 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson