Samråd om två vindkraftsparker i Stora Bält

Danska myndigheter underrättade Sverige om planerna på två vindkraftsparker i Stora Bält, Omö syd och Jammerlands bukt 2017. Nu har beslut fattats gällande miljökonsekvensbeskrivningen.

Sidan senast uppdaterad: 8 juli 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson