Samråd om strålsäkerhetsplaner i Estland

Estland har påbörjat arbetet med strålsäkerhetsrelaterade planer. Sverige har lämnat synpunkter på miljöbedömningen av dessa planer

Sidan senast uppdaterad: 14 oktober 2020Sidansvarig: Egon Enocksson