Samråd om planerat vindkraftpark, Nordre Flint i Öresund

Danmark planerar att etablera en havsbaserad vindkraftpark i Öresund mellan Köpenhamn och Malmö. Svenska myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet gavs mellan 25 oktober – 28 november 2019 möjlighet att lämna synpunkter på projektets gränsöverskridande miljöpåverkan vilka sammanställts och skickats till Danmark.

Sidan senast uppdaterad: 17 september 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson