Samråd om planerat projekt för behandling av regenereringssalt i Torneå, Finland

Finland har meddelat planer på ett projekt för bearbetning av regenereringssalt i Torneå kommun i Finland. Svenska myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet ges mellan den 5 maj och den 24 juni 2020 möjlighet att lämna synpunkter på det planerade projektets gränsöverskridande miljöpåverkan.

Sidan senast uppdaterad: 6 maj 2020