Samråd om planerad vindkraftpark, Aflandshage i Öresund

Danmark planerar att etablera en havsbaserad vindkraftpark i Öresund. Svenska myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet gavs mellan den 25 oktober och den 28 november 2019 möjlighet att lämna synpunkter på det planerade projektets gränsöverskridande miljöpåverkan.

Sidan senast uppdaterad: 31 augusti 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson