Beslut fattat om tillägg MKB för dansk vindkraftspark på Kriegers Flak

Sverige har tidigare lämnat synpunkter på framtagen miljökonsekvensbeskrivning för en dansk vindkraftspark på Kriegers Flak vilken godkändes 2016. Nu har beslut fattat om detaljplanen till tidigare godkänd miljökonsekvensbeskrivning.

Sidan senast uppdaterad: 7 december 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson