Samråd om den planerade vindkraftsparken Karhakkamaa i Torneå kommun, Finland

Miljöministeriet i Finland har underrättat Sverige om en planerad etablering av vindkraftsparken Karhakkamaa i Torneå kommun, Finland samt en generalplan för området.

Sidan senast uppdaterad: 23 september 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson