Samråd om förslag till Tysklands havsplan och strategisk miljökonsekvensbeskrivning

Tyskland har underrättat Sverige om att ett förslag till havsplan och en strategisk miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för Tysklands ekonomiska zon. Sverige svarade Tyskland den 29 januari 2021.

Sidan senast uppdaterad: 11 december 2020Sidansvarig: Egon Enocksson