Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan för bolaget Nord Stream 2 AG:s planerade gasledningsprojekt

Bolaget Nord Stream 2 AG planerar att dra två nya gasledningar invid de befintliga ledningarna i Östersjön för att transportera naturgas från Ryssland till Tyskland. Efter avslutade samråd 2017 har berörda länder påbörjat beslutsprocesserna. Vad gäller den danska delen av projektet har två alternativa sträckningar tagits fram, en nordväst om ön Bornholm och en sydöst om ön. Samråd gällande den sydöstra sträckningen skedde mellan maj-juli