Svar på remiss, samråd om generalplan om vindkraftsutbyggnad i Enontekis kommun, Finland

Sverige har haft möjlighet att lämna synpunkter på arbetet med en generalplan för vindkraftsutbyggnad i Enontekis kommun (gränsar till Kiruna kommun). Remisstiden gick ut den 26 januari 2015.

Sidan senast uppdaterad: 16 mars 2021Sidansvarig: Egon Enocksson