Remiss om ny finsk kärnkraftreaktor

Fennovoima OY har presenterat en miljökonsekvensbeskrivning för en reaktor i det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki i norra Finland. Två remissomgångar har genomförts. Nu har Sverige svarat på remissen om alternativ reaktor.