Polen planerar vindkraftspark i södra Östersjön

Polen har underrättat Sverige om planerna att uppföra en havsbaserad vindkraftspark i polsk ekonomisk zon i södra Östersjön, FEW Baltic II. Nu ges svenska myndigheter, organisationer och allmänhet möjlighet att kommentera på projektets potentiella gränsöverskridande effekter

Sidan senast uppdaterad: 15 april 2021