Ny dansk-tysk tunnel kan påverka Östersjötorsken

Det är viktigt att byggandet av en ny fast förbindelse över Fehmarn Bält inte påverkar det försvagade torskbeståndet och försämrar vattenkvaliteten i Östersjön. Det är några svenska synpunkter på remissen om den nya fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland.