Kraftledningsprojekt i Torne älvdal

Finska Fingrid Abp och Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV kraftledning mellan Messaure i Jokkmokks kommun och Pyhänsälka i Muhos kommun. Sverige har nu möjlighet till att kommentera finska myndigheters bemötande av yttranden.

Sidan senast uppdaterad: 7 juli 2020Sidansvarig: Egon Enocksson