Esbosamråd om havsplan för Estlands havsområde

Estland har i steg tre i sin havsplanering tagit fram ett huvudalternativ till havsplan och en miljökonsekvensbeskrivning av det förslaget. I steg fyra finns nu möjlighet att ställa frågor angående havsplanen.

Sidan senast uppdaterad: 9 november 2020Sidansvarig: Egon Enocksson