Fortsatt samråd om Hannukainen gruvprojekt i Kolari kommun Finland

Efter att Sverige påtalat brister i miljökonsekvensbeskrivning av Hannukainen gruva har kompletterande underlag och en Natura 2000 bedömning tagits fram av företaget Northland Mining Oy. Remisstiden gick ut den 8 september 2014.

Sidan senast uppdaterad: 3 november 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson