Samråd om förvaltningsplan för Finlands del av Torne älvs vattendistrikt

Miljöministeriet i Finland har underrättat Sverige om att Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland har tagit fram ett förslag till förvaltningsplan för Torne älvs vattenförvaltningsområde 2022 – 2027.

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021Sidansvarig: Egon Enocksson