Underrättelse om Danmarks havsplan

Danmark har underrättat Sverige om det pågående arbetet med havsplanering och ger nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Danmarks havsplan och den strategiska miljöbedömningen.

Sidan senast uppdaterad: 30 juni 2021Sidansvarig: Egon Enocksson