Danmark planerar 2 nya plattformar för oljeborrning i Nordsjön

Danmark har underrättat Sverige om planer att utöka med två nya plattformar för extrahering av olja i Nordsjön, ca 230km väster om Jylland. Svenska myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet ges nu mellan 3 december och 17 december möjlighet att lämna synpunkter på den planerade utbyggnadens eventuella gränsöverskridande miljöpåverkan.

Sidan senast uppdaterad: 7 december 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson