Belgien samråder om livstidsförlängning av kärnkraftsreaktorer

Belgien har bjudit in Sverige för samråd gällande 10 åres livstidsförlängning av två kärnkraftsreaktorer, Doel 1 och 2. Nu ges svenska myndigheter, organisationer och allmänhet möjlighet att kommentera på miljökonsekvensbeskrivning av projektets potentiella gränsöverskridande effekter.

Sidan senast uppdaterad: 15 april 2021