Baltic north – polsk vindkraft Midsjöbankarna

Företaget Baltex Power S. A. har planer på upp till 260 vindkraftverk på Södra Midsjöbanken i Polens ekonomiska zon. Sverige lämnade 2012 synpunkter på planerna till Polen. Vi tog bland annat upp samlade effekter av olika vindkraftsprojekt i området.