Vägledning om masshantering och återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Naturvårdsverket utvecklar vägledning inom masshanteringsområdet. Vägledningen är en fortsättning på utvecklingsarbetet för handboken Återvinning av avfall för anläggningsarbete. Remisstiden går ut 31 maj 2021.

Sidan senast uppdaterad: 16 april 2021Sidansvarig: Kristina Widenberg